Zahájení provozu od 6.1.2020!

O nás

Hledáte poskytovatele ošetřovatelské péče pro své blízké?

Nabízíme Vám komplexní ošetřovatelskou péči na velmi vysoké úrovni včetně ubytování, stravování a aktivizačních činností v úplně  novém moderním zařízení.

Kdo jsme

Domov seniorů Sychrov je soukromým pobytovým sociálním zařízením s registrací poskytovatele sociálních služeb. Provozovatelem je DS Sychrov s.r.o., se sídlem Radimovice č.e. 46, 463 44 Radimovice, IČ: 08207364.

Co nabízíme

Rekonstrukcí stávající budovy jsme vytvořili nové prostory pro moderní domov seniorů s možností ubytování 93 klientů.

Díky geriatrické erudici našeho lékaře a ošetřovatelského personálu jsme schopni poskytnout kvalifikovanou péči osobám trpícím demencí. Jsme připraveni postarat se o klienty ve všech stadiích demence, a přistupovat k nim diferencovaně a individuálně. Jsme si vědomi, že základem péče je podpora a rozvoj těch schopností klienta, které jsou klíčové pro jeho soběstačnost a sebeobsluhu. Snažíme se o udržení co nejvyšší možné míry nezávislosti s adekvátní asistencí ošetřovatelského personálu. V mírnějších stadiích onemocnění se snažíme o smysluplnou řízenou aktivizaci nemocných, avšak bez přetěžování či nucení k činnostem. Dbáme také na udržení osobní integrity a lidské důstojnosti i v pokročilých stadiích onemocnění. Rozvíjíme komunikaci s nemocnými, pomocí verbálních i nonverbálních metod, nasloucháme a sdílíme. Snažíme se posilovat orientaci klientů v prostředí a jejich ukotvení v realitě.

Ve své práci se opíráme o doporučené postupy České Alzheimerovské společnosti a České gerontologické a geriatrické společnosti.

Naše poslání

Služba DS - Poslání, cíle, cílová skupina, principy 

Služba DZR - Poslání, cíle, cílová skupina, principy

 

Náš

Jiří Dušek                                                                                                                                       ředitel 

Jiří Dušek má dlouholeté manažerské zkušenosti. Vlastní  zkušenost s dostupností sociálních služeb ho dovedla k rozhodnutí vybudovat domov pro seniory, který by poskytoval služby podle jeho představ v důstojném prostředí s využitím všech současných geriatrických odborných znalostí. V letech 2010 -2017 vybudoval a vedl síť Domovů seniorů pod obchodní značkou Anavita.  Domovy pod jeho vedením získaly řadu ocenění mimo jiné Certifikace Vážky a Cenu kvality. Pan Dušek byl v roce 2013 oceněn titulem Manager roku v sociálních službách.

  1. reditel@dssychrov.cz  

tel. +420 725 499 999

  1.  
  2. Hana Jiránková                                                                                                         asistentka ředitele pro DS Sychrov

  3.  

Hana Jiránková je aktivním členem Záchranné humanitární jednotky České republiky. Působí také v pozici dobrovolníka Českého červeného kříže. Její empatie jí předurčila pro práci v sociálních službách.

V pozici asistentky ředitele dokáže skloubit své znalosti z oboru geriatrie, psychosociální pomoci a organizační schopnosti.

  1. sekretariat@dssychrov.cz 

tel. +420 775 337 085

 

Eva Matysová                                                                                                                               vedoucí zdravotní péče

Eva Matysová vystudovala střední zdravotnickou školu. Vždy byla akční a vůdčí typ, ale empatická.

Nyní se zaměřila na problematiku Alzheimerovy choroby a jiné formy demence, proto začala pracovat v Domově pro seniory na Sychrově, kde se stará                 o klienty s touto chorobou. 

zdravotni@dssychrov.cz 

tel. +420 725 320 390

 

Bc. Michaela Sádlíková, DiS.                                                                                                       sociální pracovnice

Bc. Michaela Sádlíková, DiS. vystudovala sociální pedagogiku na Vyšší odborné škole sociálně právní v Praze, poté obor speciální pedagogika - vychovatelství na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze. Během studia vysoké školy absolvovala zahraniční stáž.

Zajímá se o problematiku Alzheimerovy choroby, která ji je blízká z osobní zkušenosti. Její osobní zkušenost a empatičnost ji dovedla ke studiu a následně k práci v sociálních službách. Nyní se chystá k navazujícímu magisterskému studiu sociální pedagogiky.

  1. socialni@dssychrov.cz

tel. +420 736 464 334

 

 

Kontaktní formulář

 Seznam aktualit

Kontaktní informace

Kontaktujte nás

 

 

Podívejte se na video o Alzheimerově chorobě

 Přehrát video

Pro koho jsou naše služby určeny

  • Osoby, které pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují nepřetržitou komplexní péči.
  • Osoby trpící běžnými onemocněními vyššího věku.
  • Osoby trpící demencí.                                         
  • Osoby, které se cítí osamoceny a izolovány od okolního světa.

Získat více informací

Aktuality

Seznam aktualit